Rác thải nhựa đổ ra đại dương tăng vọt

(Skyf.vn) Trên khắp thế giới, đại dịch COVID-19 dẫn đến nhu cầu gia tăng đối với các loại nhựa sử dụng …. Kết quả là, lượng rác thải nhựa đổ ra sông và các đại dương ngày càng nhiều.

Các nhà nghiên cứu tại Trường Khoa học Khí quyển thuộc ĐH Nam Kinh (Trung Quốc) và Viện Hải dương học UC San Diego's Scripps (Mỹ) đã thực hiện dự đoán về mức độ và số phận của rác thải nhựa trong thời đại dịch COVID-19.

Các nhà nghiên cứu đã sử dụng mô hình rác thải nhựa trong đại dương mới được phát triển để định lượng tác động của đại dịch COVID-19 đối với việc thải nhựa từ các nguồn trên đất liền. Dựa vào mô hình này, các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng hơn 8 triệu tấn chất thải nhựa liên quan đến đại dịch COVID-19 trong tổng số 25.900 tấn rác thải nhựa đổ vào các đại dương trên toàn cầu.

Rác thải nhựa đổ ra đại dương tăng vọt quá nhiều sau đại dịch.

Các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng hầu hết rác thải nhựa đang xâm nhập vào đại dương từ các con sông. Các con sông ở châu Á chiếm 73% tổng lượng nhựa thải ra,  sông Shatt al-Arab mang theo 5.200 tấn rác thải PPE, sông Indus vận chuyển 4.000 tấn, còn con số của sông Dương Tử (Trung Quốc) là 3.700 tấn. 

Kết hợp dữ liệu từ khi bắt đầu đại dịch COVID-19 vào năm 2020 – tháng 8/2021, các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng phần lớn chất thải nhựa toàn cầu đổ vào các đại dương là từ châu Á, trong đó chất thải bệnh viện chiếm phần lớn lượng thải trên đất liền.

Để chống lại dòng rác thải nhựa ra đại dương, các nhà nghiên cứu trên kêu gọi sự quản lý tốt hơn đối với rác thải y tế ở các tâm dịch COVID-19, đặc biệt là ở các nước đang phát triển.