"Lộ diện" 1.000 doanh nghiệp nộp thuế thu nhập lớn nhất năm 2020

(Skyf.vn) Tổng cục Thuế vừa công bố danh sách 1.000 doanh nghiệp nộp thuế thu nhập doanh nghiệp lớn nhất (V1000) trong năm 2020.

Theo Tổng cục Thuế, căn cứ số liệu nộp thuế trên hệ thống thông tin quản lý, Tổng cục Thuế đã tổng hợp dữ liệu, xếp hạng các doanh nghiệp theo các tiêu chí cụ thể, minh bạch.

Đứng đầu danh sách là Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông quân đội (Viettel); tiếp đến là Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam, Công ty Honda Việt Nam, Công ty cổ phần Chăn nuôi C.P. Việt Nam, Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam, Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam Thái Nguyên...

Tổng số thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) đã nộp của các doanh nghiệp trong danh sách V1000 năm 2020 là 145.934 tỷ đồng, chiếm 62,4% tổng thu ngân sách nhà nước về thuế TNDN, bằng 103,74% so với số đã nộp của các doanh nghiệp trong danh sách V1000 năm 2019.

Doanh nghiệp được lựa chọn đưa vào danh sách xếp hạng là doanh nghiệp được thành lập theo pháp luật Việt Nam, doanh nghiệp nước ngoài, các tổ chức khác có hoạt động sản xuất, kinh doanh và có thu nhập. Trường hợp doanh nghiệp có các chi nhánh, đơn vị trực thuộc, số nộp tính cho doanh nghiệp bao gồm số nộp của trụ sở chính và số nộp của các chi nhánh, đơn vị trực thuộc. Trong quá trình hoạt động, nếu doanh nghiệp bị cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền phát hiện sai phạm, tùy vào mức độ vẫn bị xử lý theo đúng quy định.

Có 300 doanh nghiệp trong danh sách V1000 năm 2019 không có tên trong bảng xếp hạng năm 2020. Đây là những doanh nghiệp đã bị sáp nhập hoặc chuyển đổi mô hình tổ chức (từ hạch toán độc lập sang phụ thuộc). Một số trường hợp khác, dù có số thuế thu nhập doanh nghiệp theo quyết toán năm 2020 lớn, nhưng doanh nghiệp lại nộp trong năm 2021.

Ngoài ra, có một số nguyên nhân khác như số thuế năm 2019 lớn do doanh nghiệp nộp cho cả thuế TNDN của năm trước chưa nộp; doanh nghiệp hoạt động trong ngành nghề đặc thù (xây dựng, bất động sản...) do tác động của dịch Covid-19 nên giảm doanh thu. Danh sách V1000 năm 2020 cũng được bổ sung 300 doanh nghiệp…

Đây là năm thứ 5 liên tiếp Tổng cục Thuế xây dựng danh sách 1.000 doanh nghiệp nộp thuế thu nhập doanh nghiệp lớn nhất.

Qua 5 năm thực hiện công khai V1000 (2016-2020), có 423 doanh nghiệp 5 năm liên tiếp lọt vào danh sách V1000; trong đó, lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo có 180 doanh nghiệp với số nộp thuế TNDN chiếm 32,91% tổng số nộp thuế TNDN năm 2020 của 423 doanh nghiệp; tiếp đến là lĩnh vực tài chính, ngân hàng và bảo hiểm (60 doanh nghiệp, nộp thuế chiếm 30,6%); thông tin và truyền thông (8 doanh nghiệp, nộp thuế chiếm 10,71%); kinh doanh bất động sản (35 doanh nghiệp, nộp thuế chiếm 6,6%); bán buôn và bán lẻ; sửa chữa ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác (39 doanh nghiệp, nộp thuế chiếm 5,68%); các ngành nghề khác là 101 doanh nghiệp, nộp thuế chiếm 13,5%. 

Nếu tính theo địa bàn, Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh dẫn đầu với tương ứng là 109 doanh nghiệp, nộp thuế chiếm 43,26% và 134 doanh nghiệp với số nộp thuế chiếm 29,81%.