Hàn Quốc thắt chặt cho vay hộ gia đình

(Skyf.vn) Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc (BoK) cho biết, các khoản cho vay hộ gia đình của các ngân hàng trong nước tăng chậm trong tháng 11/2021.

Theo BoK, các khoản cho vay hộ gia đình của các ngân hàng trong nước ở mức 1.060.900 tỷ Won (901,2 tỷ USD) tính đến cuối tháng 11/2021, tăng 3.000 tỷ Won so với tháng trước đó. Các gói cho vay khác trong thời gian này, bao gồm cả các khoản cho vay không có bảo đảm, đã tăng 500 tỷ Won so với tháng trước lên 282.900 tỷ Won.

Theo Cơ quan Giám sát Tài chính, tổng mức cho vay hộ gia đình của các tổ chức tài chính trong tháng 11/2021 đã tăng 5.900 tỷ Won so với tháng trước đó, nhưng thấp hơn so với mức tăng 6.100 tỷ Won vào tháng 10/2021.

Các khoản cho vay hộ gia đình của các ngân hàng của Hàn Quốc trong nước tăng chậm.

Hàn Quốc đang thắt chặt kiểm soát tăng trưởng nợ hộ gia đình, trong bối cảnh lo ngại việc cho vay hộ gia đình tăng vọt có thể ảnh hưởng đến sự phục hồi kinh tế của đất nước.

Trong khi đó, các khoản cho vay của các ngân hàng đối với các doanh nghiệp cũng tăng với tốc độ chậm hơn trong tháng 11/2021, nhưng xu hướng tăng trưởng vẫn duy trì mạnh mẽ do các công ty nhỏ có nhu cầu cao về vốn để khắc phục hậu quả từ đại dịch Covid-19.

Số liệu cũng cho thấy nợ tồn đọng do các ngân hàng cho vay kinh doanh ở mức 1.068.400 tỷ Won vào cuối tháng 11/2021, tăng 9.100 tỷ Won so với tháng trước đó.