Công ty cổ phần Quốc tế Holding bị xử phạt 100 triệu đồng

(Skyf.vn) Mới đây, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước phát đi thông báo xử phạt hành chính số tiền 100 triệu đồng đối với Công ty cổ phần Quốc tế Holding, vì đã không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định pháp luật.

Vừa qua, thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định số 427/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính số tiền 100.000.000 đồng (một trăm triệu đồng), vì đã có hành vi vi phạm hành chính không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định pháp luật trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty cổ phần Quốc tế Holding (địa chỉ: Số 45 đường An Phú, phường An Phú, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh).

Cụ thể, Công ty cổ phần Quốc tế Holding không công bố thông tin đối với UBCKNN và Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội Báo cáo tài chính quý 4 năm 2020, Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2020 và Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán; 

Công ty cổ phần Quốc tế Holding bị xử phạt 100 triệu đồng.

Công bố thông tin không đúng thời hạn đối với Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4 năm 2018, Báo cáo tài chính riêng, hợp nhất quý 1 và quý 4 năm 2019, Báo cáo tài chính riêng, hợp nhất năm 2019 đã được kiểm toán, Báo cáo tài chính bán niên năm 2020 đã được soát xét.

Mức phạt được đưa ra theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều 42 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng.